Privacybeleid

Wij, Stanhay Webb Limited handelend onder de naam Stanhay Webb of Stanhay is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit beleid, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijft de basis waarop wij persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we ermee omgaan te begrijpen. Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (Wet) / EU General Data Protection Regulation 2016 (GDPR) is de gegevensbeheerder Stanhay Webb Limited, BCS House, Pinfold Road, Bourne, PE10 9HT, Verenigd Koninkrijk.

 1. Personen van wie we de gegevens verzamelen en verwerken
 • 1.1 We verzamelen en verwerken gegevens van verschillende personen:
 • 1.1.1 bezoekers van onze website op www.stanhay.com
 • 1.1.2 personen die door onze klanten zijn gemachtigd om namens hen gebruik te maken van onze software en diensten (geautoriseerde gebruikers);
 • 1.1.3 personen die eindgebruikers zijn van de diensten van onze klant (Eindgebruikers). Onze klanten gebruiken onze software en diensten om persoonlijke profielen aan te maken van personen die hun websites of fysieke gebouwen bezoeken.

Je zult in een of meer van deze categorieën vallen.

 1. Informatie die we verwerken over personen
  We kunnen de volgende gegevens over onze Personen verzamelen en verwerken:
 • 2.1 informatie die u verstrekt door formulieren op onze site in te vullen. Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment dat men zich registreert voor het gebruik van onze site, zich inschrijft voor onze diensten of verdere diensten of informatie aanvraagt. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u problemen met onze site meldt;
 • 2.2 Als u contact met ons opneemt, kunnen we een verslag van die correspondentie bewaren;
 • 2.3 we kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u hier niet op hoeft te reageren;
 • 2.4 details van transacties die u via onze site uitvoert
 • 2.5 details van uw bezoeken aan onze site met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen die u opent; en
 • 2.6 alle informatie die verband houdt met de hierboven vermelde informatie.
 1. Informatie die we verwerken over Eindgebruikers
 • 3.1 In aanvulling op het bovenstaande verwerken wij namens onze klanten informatie over onze Eindgebruikers, waaronder:
 • 3.1.1 informatie die rechtstreeks aan onze klanten wordt verstrekt;
 • 3.1.2 informatie verzameld door technologie zoals Google Analytics en andere technologie zoals cookies die op de websites van onze klanten worden geplaatst (zie “IP-adressen en cookies” hieronder voor meer informatie); en
 • 3.1.3 informatie verkregen van informatieleveranciers of algemeen beschikbaar op het internet.
 1. Bewaren en verwijderen

Stanhay Webb bewaart uw gegevens zolang u / uw bedrijf een actieve klant blijft, tenzij u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen. Als u geen actieve klant meer bent, bewaren we uw gegevens, tenzij u verzoekt om uw gegevens te verwijderen; we nemen echter alleen contact met u op als we van mening zijn dat de informatie die we u willen sturen van ‘legitiem belang’ kan zijn voor u of uw bedrijf.

Als u zich hebt aangemeld om onze nieuwsbrief te ontvangen / informatie van ons hebt aangevraagd, bewaren we uw gegevens totdat u verzoekt om te worden verwijderd/verwijderd. Behoudens de hieronder beschreven uitzonderingen, verwijdert of anonimiseert Stanhay uw gegevens op verzoek.

Behoudens de toepasselijke wetgeving kan Stanhay informatie bewaren nadat de account is verwijderd:

 • 4.1 Als er een onopgelost probleem is met betrekking tot uw account, zoals een openstaande factuur op uw account.
 • 4.2 Stanhay kan ook bepaalde informatie bewaren indien dit noodzakelijk is voor haar legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie.
 • 4.3 Als we daartoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving; en/of in geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm.
 1. IP-adressen, cookies en soortgelijke technologieën
 • 5.1 Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratieve doeleinden. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen individuen. Deze informatie wordt na 3 maanden verwijderd.
 • 5.2 Wij kunnen informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van technologie zoals “cookies”, die informatie opslaan op de harde schijf van uw computer. Dit soort technologie helpt ons om onze site te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren aan Openbare Gebruikers en onze klanten. Ze stellen ons in staat:
 • 5.2.1 inzicht in bezoekersaantallen;
 • 5.2.2 om informatie op te slaan over de voorkeuren van een Publieke Gebruiker, zodat we onze site kunnen aanpassen aan de interesses van een Publieke Gebruiker en hen goederen of diensten kunnen aanbieden waarin zij volgens ons geïnteresseerd zijn;
 • 5.2.3 om uw zoekopdrachten te versnellen; en
 • 5.2.4 om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.
 • 5.3 Ga voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u deze kunt beheren en uitschakelen, naar http://www.allaboutcookies.org.
 • 5.4 U kunt weigeren sommige technologieën zoals cookies te accepteren door de instellingen van uw browser te activeren waarmee u de instelling van technologieën zoals cookies kunt weigeren. Als u alle cookies weigert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze site. Als u deze instellingen in uw browser niet activeert, wordt aangenomen dat u instemt met het gebruik van deze technologieën.
 • 5.5 We gebruiken Google Analytics en andere monitoringsoftware op onze site. Dit soort technologieën geeft de eigenaar van de technologie, bijv. Google, ook toegang tot uw informatie. Wij hebben geen controle over hoe uw informatie wordt verwerkt door derden, zoals Google. Lees de privacypakketten van de aanbieder om te begrijpen hoe uw gegevens door deze derden kunnen worden gebruikt.
 • 5.6 Diensten van derden die we op onze site gebruiken en die cookies kunnen plaatsen, zijn onder andere:
 1. Waar we persoonlijke gegevens van individuen opslaan
  De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan zich onder andere bezighouden met het verwerken van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.
 2. Beveiliging en controle van gegevens
 • 7.1 Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers en is alleen toegankelijk voor u of, als u een Eindgebruiker bent, de Geautoriseerde Gebruiker(s) van onze software en diensten die door onze klant zijn aangewezen.
 • 7.2 Houd er rekening mee dat de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig is. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, ongeacht of deze door ons of namens ons of onze klanten is verzameld, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om het risico van onbevoegde toegang te beperken.
 1. Hoe wij uw informatie gebruiken
 • 8.1 Wij gebruiken informatie over u op de volgende manieren:
 • 8.1.1 om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 • 8.1.2 om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u interesseren, wanneer u toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd;
 • 8.1.3 om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten;
 • 8.1.4 om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest;
 • 8.1.5 om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze service;
 • 8.1.6 om persoonlijke profielrapporten over u te genereren die we gebruiken om onze site en onze interacties met u aan te passen aan uw voorkeuren.
 • 8.2 Als u een bestaande klant of een geautoriseerde gebruiker van een bestaande klant bent, zullen wij u alleen via elektronische weg (e-mail of sms) benaderen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u of onze klant.
 • 8.3 Wij geven geen persoonlijke informatie over personen door aan adverteerders en verkopen uw informatie niet aan andere organisaties voor marketingdoeleinden.
 1. Uw informatie delen
 • 9.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien:
 • 9.1.1 we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
 • 9.1.2 indien Stanhay Webb Limited of een aanzienlijk deel van haar activa worden verworven door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens van haar klanten een van de overgedragen activa zal zijn;
 • 9.1.3 als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Stanhay Webb Limited, onze klanten of anderen te beschermen.
 • 9.2 U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn om uw informatie aan derden door te geven voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@stanhay.com
 1. Koppelingen naar andere sites
  Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites stuurt.
 2. Toegang tot uw informatie
 • 11.1 De Wet geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. U kunt te weten komen of wij persoonlijke gegevens over u hebben door een “verzoek om toegang voor gegevenssubjecten” in te dienen onder GDPR 2016. Als we informatie over u bewaren, zullen we:
 • 11.1.1 je er een beschrijving van geven;
 • 11.1.2 u vertellen waarom we het vasthouden;
 • 11.1.3 u vertellen aan wie de informatie kan worden verstrekt; en
 • 11.1.4 u een kopie te geven.
 • 11.2 Een formeel verzoek om toegang moet schriftelijk worden ingediend op het onderstaande adres. Dit wordt FOC geleverd. We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen voor herhaalde, ongegronde of buitensporige verzoeken of extra kopieën.
 1. Hoe kunt u uw gegevens bijwerken of wijzigen?
 • 12.1 Als u op enig moment uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen en ons de bijgewerkte gegevens verstrekken.
 • 12.2 Als u geen e-mailberichten en mededelingen meer wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen en zullen wij ervoor zorgen dat u geen berichten meer ontvangt.
 1. Rechten van betrokkenen
 • 12.1 Recht op rectificatie – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken onjuiste persoonsgegevens te rectificeren.
 • 12.2 Recht op bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van ofwel openbare belangen ofwel legitieme belangen. De verwerking moet stoppen tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende redenen aantoont om de verwerking voort te zetten of dat de verwerking noodzakelijk is in verband met de wettelijke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • 12.3 Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
 • 12.4 Recht om te worden vergeten – het recht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door de verwerkingsverantwoordelijke te laten wissen. Afhankelijk van een van de volgende gebeurtenissen:
 • 12.4.1 De gegevens zijn niet langer nodig;
 • 12.4.2 De betrokkene trekt zijn toestemming in (en toestemming is de rechtsgrondslag voor verwerking);
 • 12.4.3 Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen dwingende redenen om de verwerking voort te zetten tegen de bezwaarmaking in;
 • 12.4.4 De verwerking was onwettig;
 • 12.4.5 Het wissen is noodzakelijk volgens de EU-wetgeving of de nationale wetgeving.
 • 12.5 Recht op beperking van de verwerking – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking te laten beperken indien:
 • 12.5.1 De nauwkeurigheid van de gegevens wordt betwist;
 • 12.5.2 Verwerking is onwettig;
 • 12.5.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft de gegevens niet langer nodig voor het oorspronkelijke doel, maar wel voor wettelijke doeleinden;
 • 12.5.4 Wissen is hangende.
 • 12.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid – het recht om een kopie van uw gegevens te ontvangen in een algemeen gebruikt machineleesbaar formaat voor overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan in .xls- of .csv-formaat zijn.
 1. Wijzigingen in ons privacybeleid
  Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd.
 2. Neem contact op met
  Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan info@stanhay.com of schriftelijk aan Stanhay Webb Limited t/a Stanhay Webb, BCS House, Pinfold Road, Bourne, PE10 9HT, Verenigd Koninkrijk.