Polityka prywatności

Firma Stanhay Webb Limited, działająca pod nazwą Stanhay Webb lub Stanhay, zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. Niniejsza polityka, wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których w niej mowa, określa podstawy przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik nam przekazuje. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia naszych poglądów i praktyk dotyczących danych osobowych użytkowników oraz sposobu ich przetwarzania. Do celów ustawy o ochronie danych z 1998 r. (Ustawa) / ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych z 2016 r. (RODO) administratorem danych jest Stanhay Webb Limited, BCS House, Pinfold Road, Bourne, PE10 9HT, Wielka Brytania.

 1. Osoby, których dane gromadzimy i przetwarzamy
 • 1.1 Gromadzimy i przetwarzamy dane od różnych osób:
 • 1.1.1 odwiedzający naszą stronę internetową pod adresem www.stanhay.com
 • 1.1.2 osoby upoważnione przez naszych klientów do korzystania z naszego oprogramowania i usług w ich imieniu (Upoważnieni użytkownicy);
 • 1.1.3 osoby fizyczne będące użytkownikami końcowymi usług naszego klienta (Użytkownicy końcowi). Nasi klienci używają naszego oprogramowania i usług do tworzenia osobistych profili osób, które odwiedzają ich strony internetowe lub ich fizyczne siedziby.

Będziesz należeć do jednej lub więcej z tych kategorii osób.

 1. Przetwarzane przez nas informacje o osobach fizycznych
  Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane o naszych osobach:
 • 2.1 informacje podawane przez użytkownika podczas wypełniania formularzy na naszej stronie internetowej. Obejmuje to informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej witryny, subskrypcji naszych usług lub żądania dalszych usług lub informacji. Możemy również poprosić użytkownika o podanie informacji, gdy zgłasza on jakiekolwiek problemy z naszą witryną;
 • 2.2 Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, możemy przechowywać zapis tej korespondencji;
 • 2.3 Możemy również poprosić użytkownika o wypełnienie ankiet, których używamy do celów badawczych, chociaż użytkownik nie musi na nie odpowiadać;
 • 2.4 szczegóły wszelkich transakcji dokonywanych przez użytkownika za pośrednictwem naszej witryny
 • 2.5 szczegółowe informacje na temat wizyt użytkownika w naszej witrynie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi internetowe i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których użytkownik uzyskuje dostęp; oraz
 • 2.6 wszelkie informacje uboczne w stosunku do wymienionych powyżej.
 1. Przetwarzane przez nas informacje o użytkownikach końcowych
 • 3.1 Oprócz powyższych, w imieniu naszych klientów przetwarzamy informacje o naszych Użytkownikach końcowych, w tym:
 • 3.1.1 informacje przekazywane bezpośrednio naszym klientom;
 • 3.1.2 informacje gromadzone przez technologie takie jak Google Analytics i inne technologie, takie jak pliki cookie umieszczane na stronach internetowych naszych klientów (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Adresy IP i pliki cookie” poniżej); oraz
 • 3.1.3 informacje uzyskane od dostawców informacji lub ogólnie dostępne w Internecie.
 1. Zatrzymywanie i usuwanie

Stanhay Webb przechowuje informacje o użytkowniku, dopóki użytkownik / jego firma pozostaje aktywnym klientem, chyba że użytkownik poprosi nas o usunięcie swoich informacji. Jeśli użytkownik przestanie być aktywnym klientem, zachowamy jego dane, chyba że zażąda ich usunięcia; skontaktujemy się z nim jednak tylko wtedy, gdy uznamy, że informacje, które zamierzamy do niego wysłać, mogą być dla niego lub jego firmy „prawnie uzasadnionym interesem”.

Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu otrzymywania naszego biuletynu / poprosił nas o informacje, zachowamy jego dane do czasu, gdy poprosi o ich usunięcie. Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, Stanhay usuwa lub anonimizuje dane użytkownika na jego żądanie.

Zgodnie z obowiązującym prawem Stanhay może zachować informacje po usunięciu konta:

 • 4.1 W przypadku nierozwiązanej kwestii związanej z kontem użytkownika, takiej jak nieuregulowana faktura na koncie użytkownika.
 • 4.2 Stanhay może również przechowywać pewne informacje, jeśli jest to konieczne dla jego uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom.
 • 4.3 Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo; i/lub w formie zagregowanej i/lub zanonimizowanej.
 1. Adresy IP, pliki cookie i podobne technologie
 • 5.1 Możemy gromadzić informacje o komputerze użytkownika, w tym adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki, o ile są dostępne, do celów administrowania systemem. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania naszych użytkowników i nie identyfikują żadnej osoby. Informacje te zostaną usunięte po 3 miesiącach.
 • 5.2 Możemy uzyskiwać informacje o ogólnym korzystaniu z Internetu przez użytkownika za pomocą technologii takich jak „pliki cookie”, które przechowują informacje na dysku twardym komputera użytkownika. Ten rodzaj technologii pomaga nam ulepszać naszą witrynę i zapewniać lepsze i bardziej spersonalizowane usługi dla użytkowników publicznych i naszych klientów. Umożliwiają nam to:
 • 5.2.1 Zrozumienie liczby odwiedzających;
 • 5.2.2 przechowywanie informacji o preferencjach Użytkownika Publicznego, co pozwala nam dostosować naszą witrynę do zainteresowań Użytkownika Publicznego i oferować mu towary lub usługi, które naszym zdaniem będą dla niego interesujące;
 • 5.2.3 w celu przyspieszenia wyszukiwania; oraz
 • 5.2.4 rozpoznawanie użytkownika po jego powrocie na naszą stronę.
 • 5.3 Więcej informacji na temat plików cookie, w tym sposobów ich kontrolowania i wyłączania, można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.
 • 5.4 Użytkownik może odmówić akceptacji niektórych technologii, takich jak pliki cookie, aktywując ustawienia w przeglądarce, które pozwalają odmówić ustawienia technologii, takich jak pliki cookie. Jeśli użytkownik odrzuci wszystkie pliki cookie, może nie mieć dostępu do niektórych części naszej witryny. Jeśli użytkownik nie aktywuje tych ustawień w przeglądarce, zostanie uznane, że wyraził zgodę na korzystanie z tych technologii.
 • 5.5 Korzystamy z Google Analytics i innego oprogramowania monitorującego na naszej stronie. Tego rodzaju technologie umożliwiają również właścicielowi technologii, np. firmie Google, dostęp do informacji użytkownika. Nie mamy kontroli nad sposobem przetwarzania informacji użytkownika przez strony trzecie, takie jak Google. Zapoznaj się z pakietami prywatności dostawcy, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane mogą być wykorzystywane przez te osoby trzecie.
 • 5.6 Usługi stron trzecich, z których korzystamy w naszej witrynie i które mogą ustawiać pliki cookie, obejmują:
 1. Gdzie przechowujemy dane osobowe osób fizycznych
  Dane, które zbieramy od użytkownika, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Dane mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może być zaangażowany między innymi w przetwarzanie szczegółów płatności użytkownika i świadczenie usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.
 2. Bezpieczeństwo i kontrola danych
 • 7.1 Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach i są dostępne wyłącznie dla użytkownika lub, jeśli jest on użytkownikiem końcowym, dla autoryzowanych użytkowników naszego oprogramowania i usług wyznaczonych przez naszego klienta.
 • 7.2 Należy pamiętać, że przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszej witryny; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu informacji o użytkowniku, niezależnie od tego, czy zostały one zebrane przez nas, czy też w naszym własnym imieniu lub w imieniu naszego klienta, zastosujemy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia w celu zmniejszenia ryzyka nieuprawnionego dostępu.
 1. Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku
 • 8.1 Wykorzystujemy informacje przechowywane na temat użytkownika w następujący sposób:
 • 8.1.1 w celu zapewnienia, że zawartość naszej witryny jest prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla użytkownika i jego komputera;
 • 8.1.2 w celu dostarczania użytkownikowi informacji, produktów lub usług, o które użytkownik prosi lub które naszym zdaniem mogą go zainteresować, w przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na kontakt w takich celach;
 • 8.1.3 wykonywania naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między nami a użytkownikiem;
 • 8.1.4 umożliwienie użytkownikowi udziału w interaktywnych funkcjach naszego serwisu, gdy użytkownik zdecyduje się to zrobić;
 • 8.1.5 powiadamianie użytkownika o zmianach w naszych usługach;
 • 8.1.6 w celu generowania raportów dotyczących profilu użytkownika, których używamy, aby pomóc dostosować naszą witrynę i nasze interakcje z użytkownikiem do jego preferencji.
 • 8.2 Jeśli użytkownik jest istniejącym klientem lub autoryzowanym użytkownikiem istniejącego klienta, skontaktujemy się z nim wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS) w celu przekazania informacji o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży na rzecz użytkownika lub naszego klienta.
 • 8.3 Nie ujawniamy danych osobowych osób fizycznych reklamodawcom ani nie sprzedajemy ich żadnym innym organizacjom w celach marketingowych.
 1. Udostępnianie informacji
 • 9.1 Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli:
 • 9.1.1 sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w którym to przypadku możemy ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów;
 • 9.1.2 jeśli Stanhay Webb Limited lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe przechowywane przez Stanhay Webb Limited na temat jej klientów będą jednym z przekazywanych aktywów;
 • 9.1.3 jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Stanhay Webb Limited, naszych klientów lub innych osób.
 • 9.2 Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy nie przetwarzali jego danych osobowych w celach marketingowych. Zazwyczaj poinformujemy użytkownika (przed zebraniem jego danych), jeśli zamierzamy wykorzystać jego dane do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić jego dane stronom trzecim do takich celów. Użytkownik może skorzystać z prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania, zaznaczając określone pola w formularzach, których używamy do gromadzenia jego danych. Użytkownik może również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem info@stanhay.com.
 1. Linki do innych stron
  Nasza witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do i z witryn naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. W przypadku kliknięcia łącza do którejkolwiek z tych witryn należy pamiętać, że witryny te mają własne polityki prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn.
 2. Dostęp do informacji
 • 11.1 Ustawa daje użytkownikowi prawo dostępu do informacji przechowywanych na jego temat. Użytkownik może dowiedzieć się, czy posiadamy jakiekolwiek jego dane osobowe, składając „wniosek o dostęp do danych osoby, której dane dotyczą” zgodnie z RODO 2016. Jeśli przechowujemy informacje o użytkowniku, będziemy to robić:
 • 11.1.1 podać jego opis;
 • 11.1.2 informujemy, dlaczego je przechowujemy;
 • 11.1.3 poinformować użytkownika, komu mogą one zostać ujawnione; oraz
 • 11.1.4 zezwolić na posiadanie kopii.
 • 11.2 Wszelkie formalne wnioski o dostęp do danych osobowych należy składać na piśmie na poniższy adres. Zostanie on dostarczony FOC. Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę za powtarzające się, nieuzasadnione lub nadmierne żądania lub dodatkowe kopie.
 1. Jak można zaktualizować lub zmienić swoje dane?
 • 12.1 Jeśli w dowolnym momencie użytkownik chce zmienić swoje dane, może skontaktować się z nami, podając zaktualizowane informacje.
 • 12.2 Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania powiadomień i wiadomości e-mail, może skontaktować się z nami, a my zapewnimy, że nie będzie już otrzymywać żadnych wiadomości.
 1. Prawa podmiotu danych
 • 12.1 Prawo do sprostowania – prawo do żądania od administratora sprostowania nieprawidłowych danych osobowych.
 • 12.2 Prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes. Przetwarzanie musi zostać zatrzymane, chyba że administrator wykaże istotne podstawy do kontynuowania przetwarzania lub że przetwarzanie jest niezbędne w związku z prawami administratora.
 • 12.3 Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
 • 12.4 Prawo do bycia zapomnianym – prawo do usunięcia danych osobowych przez administratora bez zbędnej zwłoki. Uzależnione od wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
 • 12.4.1 Dane nie są już potrzebne;
 • 12.4.2 Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę (a zgoda jest podstawą prawną przetwarzania);
 • 12.4.3 Administrator nie ma nadrzędnych podstaw do kontynuowania przetwarzania wbrew sprzeciwowi;
 • 12.4.4 Przetwarzanie było niezgodne z prawem;
 • 12.4.5 Usunięcie danych jest konieczne w świetle prawa UE lub prawa krajowego.
 • 12.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
 • 12.5.1 Dokładność danych jest kwestionowana;
 • 12.5.2 Przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • 12.5.3 Administrator nie potrzebuje już danych do pierwotnego celu, ale potrzebuje ich do celów prawnych;
 • 12.5.4 Kasowanie jest w toku.
 • 12.6 Prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi danych. Będzie to format .xls lub .csv.
 1. Zmiany w naszej Polityce prywatności
  Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie.
 2. Kontakt
  Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane na adres info@stanhay.com lub pisemnie Stanhay Webb Limited t/a Stanhay Webb, BCS House, Pinfold Road, Bourne, PE10 9HT, Wielka Brytania.