Kalkulator populacji

Kalkulator średniego rozstawu nasion

Metryczny
0.00mm

Kalkulator dawki wysiewu

Metryczny
0 Nasiona / hektar

Instrukcje

Użyj tego kalkulatora, aby obliczyć wymagany odstęp między nasionami dla wymaganej dawki nasion i układu sadzenia. Następnie należy zapoznać się z tabelą rozstawu, aby wybrać odpowiedni bieg dla tarcz wysiewających.

Alternatywnie, można obliczyć populację, którą można osiągnąć, znając zakres odstępów możliwy do osiągnięcia przy użyciu tarcz wysiewających i układu maszyny.

Calculator illustration

Uwaga

Jeśli pracujesz w systemie polowym, a nie łóżkowym, wprowadź szerokość rzędu jako rozstaw kół ciągnika i liczbę rzędów na łóżko jako 1.